Trang chủ      I    Giới thiệu     I    Tin tức     I     Hoạt động    I    Kết quả học tập    
  Giới thiệu
  Thông tin - Thông báo
  Tin trường
  Giáo dục
  Hoạt động
  Tổ chuyên môn
  Hoạt động của trường
  Hoạt động Công đoàn
  Hoạt động ĐTNCSHCM
  Chuyên san
  Thành tích
  Tư vấn học đường
   Thời khóa biểu
   Lịch thi
   Học sinh
   Lịch hoạt động
   Tuyển sinh
   Cách ghi phiếu đ/k dự thi TN
  Hình ảnh hoạt động
  Hình ảnh học sinh các khóa
  Hình ảnh kỷ niệm - Lễ
  Góc nhỏ Ngũ Hành Sơn
 
 
 
 
 
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG:
 
Kế hoạch họat động tổ CM 2012 - 2013

TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ ……………….                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Năm học 2012 – 2013

 

         Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 - 2013 của Sở Giáo dục -Đào tạo Đà Nẵng;  phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Ngũ Hành Sơn, Tổ …………….lập kế họạch chuyên môn năm học 2012 - 2013  như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ

1. Thuận lợi:

2. Khó khăn:

 

II. NHỮNG NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Đối với học sinh

2. Đối với GV :

3. Đối với tổ :

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

 

 

 

Tháng

Nội dung công việc

Người Thực hiện

Ghi chú

8/2012

 

 

 

9/2012

 

 

 

10/2012

 

 

 

11/2012

 

 

 

12/2012

 

 

 

1/2013

 

 

 

2/2013

 

 

 

3/2013

 

 

 

4/2013

 

 

 

5/2013

 

 

 

6/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

 

 

 

   HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                          Đà Nẵng, ngày   tháng 9 năm 2012

                                                                                                            Tổ trưởng

 

 

                                                                                               

be bieng an

 
 
Kế hoạch họat động tổ CM 2012 - 2013
Kế hoạch họat động tổ CM 2012 - 2013
Kế hoạch họat động tổ CM 2012 - 2013
Kế hoạch họat động tổ CM 2012 - 2013
Xem tiếp bản tin
 
 
 
Thông báo xét tuyển NV2 hệ Cao Đẳng chính quy trường CĐCNTT Hữu Nghị Việt Hàn
xem tiếp (16.08.2008)
 
 
TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG
Sơn Thuỷ - Hoà Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng ** Điện thoại 0511. 3950187