Trang chủ      I    Giới thiệu     I    Tin tức     I     Hoạt động    I    Kết quả học tập    
  Giới thiệu
  Giới thiệu trường
  Truyền thống hội đồng
  Ban giám hiệu
  Công đoàn
  Thông tin - Thông báo
  Tin trường
  Giáo dục
  Hoạt động
  Tổ chuyên môn
  Hoạt động của trường
  Hoạt động Công đoàn
  Hoạt động ĐTNCSHCM
  Chuyên san
  Thành tích
  Tư vấn học đường
   Thời khóa biểu
   Lịch thi
   Học sinh
   Lịch hoạt động
   Tuyển sinh
   Cách ghi phiếu đ/k dự thi TN
  Hình ảnh hoạt động
  Hình ảnh học sinh các khóa
  Hình ảnh kỷ niệm - Lễ
  Góc nhỏ Ngũ Hành Sơn
 
 
 
 
 
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG:
 
Đổi mới công tác quản lý giáo dục

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG NHÀ TRƯỜNG

        Một điều có lẽ chưa có tiền lệ, đó là chủ đề "Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” được thực hiện trong 2 năm học liên tiếp. Điều đó cho thấy sự cần thiết phải đổi mới công tác quản lý không chỉ ở các cơ quan quản lý nhà nước mà ngay cả các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên đổi mới như thế nào thì hơn một năm qua tại các cơ sở giáo dục chưa nhận được sự chỉ đạo cụ thể của các cấp quản lý, chưa có sự đánh giá riêng cho công tác này nhằm chuẩn bị tâm thế bước vào năm thứ hai thực hiện chủ đề này. Song bằng sự nổ lực của bản thân lãnh đạo nhà trường, của từng đơn vị, thực hiện phương hướng nhiệm vụ chung của ngành và bậc học, trong 02 năm học qua các cơ sở giáo dục đã có nhiều cố gắng tạo nên một sự thay đổi trong công tác quản lý mà hiệu quả của nó được thể hiện qua kết quả 02 mặt giáo dục và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Trên cơ sở những công việc đã làm được, tôi chọn đề tài "Đổi mới công tác quản lý” để trao đổi, học hỏi từ các đồng nghiệp nhằm tiếp tục bổ sung vào vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình hầu thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý trong nhà trường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

 

I. Thực trạng về công tác quản lý:

        Đội ngũ hiệu trưởng của thành phố Đà nẵng bao gồm các thầy cô vững vàng về phẩm chất chính trị, có tâm huyết với nghề, có ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, đặc biệt sự năng động, sáng tạo thể hiện rõ nét ở các thầy, cô hiệu trưởng trẻ. Tuy không dám đánh giá về thực trạng công tác quản lý giáo dục trong nhà trường trên địa bàn thành phố, nhưng dựa vào thông báo các kết quả thanh tra, các báo cáo của ngành, cũng như kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể nêu một số nhược điểm về công tác quản lý trong nhà trường như sau:

        - Do có nhiều kinh nghiệm trong nhiều năm làm công tác quản lý cũng như công việc được lặp đi lặp lại (ông bà ta nói "xuân, thu nhị kỳ”) nên có CBQL thường không thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá.

        - Công việc của hiệu trưởng phụ thuộc nhiều vào sự "nhắc nhở” của sở như làm báo cáo, sơ kết, tổng kết, công khai,…tức là thiếu sự chủ động, sáng tạo.

        - Có sự khoán trắng cho các bộ phận giúp việc hoặc hiệu trưởng ôm hầu hết các công việc. Dù ở thái cực nào cũng không phù hợp với sự phân công trong nhà trường cũng như không mang lại hiệu quả.

        - Hoạt động trong nhà trường hầu như chỉ chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản mà không được giám sát của xã hội, của người học, từ đó sinh ra chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ và đánh giá kết quả.

        - Công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động trong nhà trường lại càng chủ quan khi chỉ dựa vào những con số thống kê về tỷ lệ tốt nghiệp, xếp loại 2 mặt giáo dục, số giải HSG,…

 

II. Giải pháp thực hiện nhằm đổi mới công tác quản lý trong nhà trường:

 

1. Đổi mới QLGD bắt đầu từ cấp nào?

        Nếu đổi mới PPDH là chuyển vị trí trung tâm từ người dạy sang người học thì cơ sở giáo dục là vị trí trung tâm trong tiến trình đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới QLGD nói riêng. Vì:

        - Cơ sở giáo dục là nơi thực hiện cam kết về chất lượng giáo dục với xã hội, chịu sự giám sát, đánh giá của người học, của các thành viên CSGD và của xã hội 

        - CLGD phụ thuộc vào 4 yếu tố: đội ngũ, CSVC, đầu vào và công tác quản lý, trong đó công tác quản lý giữ vai trò quan trọng. Trong điều kiện đội ngũ, CSVC, đầu vào như nhau, nơi đâu quản lý tốt thì nơi đó có chất lượng tốt hơn.  

 

2. Đổi mới QLGD như thế nào?

    2.1. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý: Quản lý nhà trường là quản lý theo mục tiêu chất lượng, tức là phải làm cho chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với các đối tượng học sinh cụ thể, các điều kiện học tập cụ thể. Điều này, một mặt đòi hỏi hiệu trưởng phải có kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình, mặt khác chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các hoạt động giáo dục trong nhà trương, điều kiện cơ sở vật chất, ứng dụng CNTT, công tác đào tạo, bồi dưỡng… tức là triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

 

    2.2. Quản lý theo chuẩn: Chuẩn là hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với cá nhân, đơn vị về một số nội dung nào đó nhằm đáp ứng hay thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Hiện nay trong nhà tường chúng ta quản lý theo các chuẩn: trường đạt chuẩn quốc gia (thông tư 06/2010/TT-BGDĐT); chuẩn nghề nghiệp giáo viên (thông tư 30/2009/TT-BGDĐT); chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT (thông tư 29/2002/TT-BGDĐT); tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT (theo Quyêt định số 80/2008/QĐ-BGDĐT); tiêu chuẩn đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực (chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT); các tiêu chí đánh giá trong công tác thanh tra trường học; tham khảo bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động trong trường học SREM,… kể cả chuẩn kiến thức, kỹ năng. Các chuẩn hiện hành có tác dụng định hướng trong phấn đấu rèn luyện của bản thân HT và giáo viên, trong công tác xây dựng đội ngũ, trong điều hành các hoạt động trong nhà trường. Vì vậy trong công tác quản lý, dựa vào các yêu cầu của chuẩn và điều kiện thực tế của đơn vị, HT cần lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, xác định ta đang ở vị trí nào, xây dựng lộ trình thực hiện,…thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cao với thời gian tối thiểu.

        Theo chỉ đạo của lãnh đạo ngành, hiện nay dự án SREM đang xây dựng bộ tiêu chí khả dĩ đánh giá được hiệu quả hoạt động của nhà trường một cách toàn diện, công bằng và chính xác. Các tiêu chí đánh giá phong trào xây dựng THTT-HSTC, thanh tra, trường chuẩn và kiểm định chất lượng giáo dục được tích hợp trong bộ tiêu chí giám sát, đánh giá trong trường học của SREM. Sau khi hoàn thành, đề nghị lãnh đạo ngành ban hành các văn bản pháp qui tạo cơ sở pháp lý cho các cơ sở giáo dục có căn cứ thực hiện.

 

    2.3. Thực hiện qui chế công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐ ngày 07/5/2009, theo đó các trường thực hiện công khai về chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính để người học, các thành viên trong trường và xã hội giám sát, đánh giá, đồng thời qua đó còn thể hiện trách nhiệm của nhà trường bằng sự cam kết về chất lượng giáo dục trước xã hội. Nhà trường thực hiện với đầy đủ tinh thần trách nhiệm, phải thu hút được sự quan tâm, niềm tin và sự đồng thuận của xã hội mà trước hết là cha mẹ học sinh. Có như vậy chúng ta mới nhận được sự hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần từ phía xã hội.  

 

    2.4. Chú trọng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học: phương pháp dạy học bao gồm phương pháp giảng dạy (của GV) và phương pháp học tập (của học sinh) đều lấy học sinh làm trung tâm.

        - Nhà trường cần có nhiều hình thức bồi dưỡng cho GV về đổi mới phương pháp giảng dạy cho GV thông qua hội thảo chuyên đề, sinh hoạt tổ chuyên môn ở cụm, ở trường, …và đặc biệt là việc chuẩn bị lên lớp như soạn giáo án. Việc soạn giáo án là nhân tố đầu tiên có vai trò quan trọng đối với hiệu quả giờ học. GA bao gồm không chỉ nội dung, phương pháp giảng dạy mà cả cách thức tổ chức hoạt động của giáo viên và học sinh, làm sao cho học sinh được suy nghĩ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, hợp tác học tập với nhau nhiều hơn, bày tỏ ý kiến của mình nhiều hơn (thể hiện vai trò trung tâm của học sinh).

        - Một bài giảng đổi mới có 2 đặc điểm:

   + Mọi học sinh đều tham gia học tập thông qua các hoạt động (học sinh là trung tâm)

   + Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản (hiệu quả của tiết dạy)

Với đặc điểm đó, tôi đề xuất mẫu thiết kê bài giảng như sau:

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần đạt được

Nêu các hoạt động của GV (nêu câu hỏi, hướng dẫn HS làm việc,...), của HS (trả lời, nghiên cứu SGK, làm việc nhóm, làm việc trên bảng, TN, làm báo cáo nhỏ...

Những kiến thức, kỹ năng chuẩn cần đạt, được khám phá thông qua các hoạt động trên

 

        - Sử dụng hiệu quả các nhóm phương pháp (dùng lời, trực quan, thực hành) phù hợp với đối tượng, nội dung bài học; bồi dưỡng tình cảm hứng thú, tinh thần chủ động, thái độ tích cực trong học tập của HS; hướng dẫn HS sử dụng hợp lí SGK ở nhà cũng như trên lớp từng bước khắc phục tình trạng dạy học theo lối đọc-chép. Nhà trường nên điều hành hoạt động dạy học theo hướng nâng cao vai trò chủ động của người học, ví dụ như tăng cường dạy học tại phòng bộ môn.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ đổi mới PPDH. Khai thác tối đa hiệu quả các phòng học bộ môn, thực hiện đầy đủ các tiết thực hành, phát huy tính tích cực của HS trong việc khám phá tri thức mới, củng cố kiến thức đã học.

- Củng cố nề nếp hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn; nội dung sinh hoạt cần tập trung trao đổi giáo án, thiết kế bài dạy, tìm hiểu những vấn đề khó, trao đổi các tình huống dạy học theo hướng đổi mới PPDH, rút kinh nghiệm tiết dạy,...Việc đánh giá tiết dạy phải chuyển từ chú ý đến nghệ thuật truyền thụ của GV sang chú ý đánh giá năng lực tổ chức các hoạt động tự lực, khám phá tri thức của HS.

2.4. Về đổi mới kiểm tra, đánh giá:

 Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, qua đó giúp GV điều chỉnh hoạt động giảng dạy, giúp HS biết tự đánh giá kết quả học tập để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập; các cấp quản lí điều chỉnh, bổ sung công tác chỉ đạo dạy học, kiểm tra đánh giá một cách kịp thời.

        - Bồi dưỡng GV về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm, bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình với 3 cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo.  Kiểm tra đánh giá không chỉ cho điểm mà phải có nhận xét, lời phê (liên quan đến kiến thức, đạo đức của học sinh)  

        - Lập ngân hàng các câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo trên Website của trường, tạo điều kiện để GV có thể tham khảo tư liệu, đề kiểm tra từ các website của các trường bạn, của Sở,....

        - Căn cứ vào đặc trưng của các nhóm môn học để nâng cao chất lượng dạy học các môn học và hoạt động giáo dục. Đối với các môn KHXH-NV, cần khắc phục tình trạng kiểm tra thiên về ghi nhớ kiến thức, tăng cường ra đề "mở” nhằm kiểm tra mức độ thông hiểuvận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề và tạo cơ hội cho HS biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Đối với môn KHTN, cần phát triển kĩ năng tư duy logic, kĩ năng thực hành, thói quen vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.

        - Cần kết hợp một cách hợp lí hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS. Trong kiểm tra miệng có thể tiến hành vào đầu giờ hoặc trong quá trình dạy học (đầu giờ, giữa giờ, cuối giờ). Khi kiểm tra miệng, cần chú ý rèn luyện kĩ năng nói, kĩ năng diễn đạt trước tập thể; Kiểm tra 1 tiết cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. .

    2.5. Chia sẻ quyền lực: HT không nên nắm mọi quyền hành trong tay mà cần chia sẻ quyền lực để CBGVNV tham gia vào quá trình đưa ra các quyết định liên quan đến nhà trường, tham gia điều hành các hoạt động trong nhà trường. Theo thời gian, hiệu trưởng sẽ giảm dần vai trò hướng dẫn và mang lại cơ hội cho các thành viên khác phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực của mình. Như vậy đổi mới QLGD không chỉ đổi mới cách làm của HT, PHT mà còn đổi mới từ GVBM, GVCN (trong công tác quản lý lớp  học) đến tổ trưởng chuyên môn (tổ chuyên môn). Sự phân cấp rất cần được thể hiện trong nhà trường, đặc biệt là nâng cao vai trò của tổ trưởng bộ môn, làm sao cho tổ trưởng bộ môn cũng thực hiện công tác quản lý tổ với đầy đủ các chức năng quản lý.

        Trong QLGD cần tránh đi sâu vào công tác hành chính, sự vụ, càng không nhằm quản lý con người mà quan trọng là quản lý công việc, quản lý kế hoạch (trường, tổ). Chỉ có quản lý công việc thì người làm việc mới tự chủ, sáng tạo và mang lại hiệu quả thực sự, còn quản lý con người thì họ sẽ làm việc chỉ với mục đích đối phó.

 

    2.6. Đổi mới công tác thi đua: Sở và trường cần đổi mới công tác thi đua, đảm bảo tính khoa học, công bằng, công khai từ khâu xây dựng các tiêu chí, triển khai thực hiện đến việc kiểm tra đánh giá. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hình thức. Gắn liền việc khen và thưởng một cách hợp lý và xứng đáng, sao cho phong trào thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi người đoàn kết, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

    2.7. Bồi dưỡng công tác quản lý cho một số vị trí chủ chốt trong nhà trường như phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn nhằm có một tập thể đủ hiểu biết, đủ mạnh, đủ bản lĩnh để thực hiện đổi mới công tác QLGD trong trường, từ đó sẽ tác động làm chuyển biến chất lượng giáo dục.

 

    2.8. Chỉ đạo bằng văn bản, thông tin, thông báo: Tránh hội họp nhiều, phải có kế hoạch cho các cuộc họp trong tháng. Tăng cường chỉ đạo bằng văn bản, thông tin, thông báo, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tạo cơ sở pháp lý nhằm ràng buộc trách nhiệm đối với các thành viên trong hội đồng, mà trước hết là các tổ trưởng.

 

III. Kết quả:

        Qua 3 học kỳ thực hiện, chưa thể mang lại một kết quả cụ thể, mang tính định lượng nhưng trên góc độ hiệu trưởng tôi có thể đánh giá được những thay đổi mang tính tích cực trong nhà trường như sau:

        - Hoạt động của nhà trường, hiệu trưởng và giáo viên được định hướng rõ ràng, xác định được lộ trình phấn đấu trước mắt cũng như lâu dài (ví dụ, giáo trường THPT Ngũ Hành Sơn, sau khi thực hiệ tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, tất cả đều nêu chỉ tiêu phấn đấu, đến hết năm học 2011 – 2012, 100% đạt chuẩn loại khá trở lên; đó cũng chính là chỉ tiêu phấn đấu của trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (theo thông tư 06/2010/TT-BGDĐT). Một sự phấn đấu hoàn toàn tự giác, việc đánh giá cũng minh bạch, khách quan, công khai.

        - Công tác điều hành trong nhà trường được phân công rõ ràng, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể đảm bảo được qui chế dân chủ trong nhà trường. Qua phân cấp trong nhà trường, vai trò của tổ trưởng được phát huy tối đa khi họ thực hiện đủ các chức năng quản, công tác kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, sát đối tượng, kịp thời.

        - Công tác thi đua được tổ chức theo dõi, đánh giá, xếp loại hàng tháng. Sự đổi mới trong công tác thi đua đã bắt đầu phát huy tác dụng như mọi người nghiêm túc hơn trong việc thực hiện ngày, giờ công (nhất là dự chào cờ, họp, dạy thay..), tăng cường trách nhiệm trong quản lý học sinh (vì học sinh vi pham hay lớp có vị thứ thi đua thấp thì GVCN bị trừ điểm thi đua)…

 

IV. Kiến nghị:

         Qua gần 4 năm thực hiện Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng chúng ta đã có trên 300 CBQL có trình độ cử nhân, thạc sĩ. Đây là vốn quí, nếu khai thác được chúng ta sẽ có lợi thế vô cùng to lớn trong việc đổi mới công tác quản lý giáo dục. Trước mắt đề nghị:

        - Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có lộ trình thực hiện Luật giáo dục 2005, ở các điều:

        + Điều 14. Quản lý nhà nước về giáo dục, có qui định: Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, qui chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

        + Điều 58. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, có qui đinh: Nhà trường có quyền tuyển  dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ nhân viên; tham gia vào quá trình điều động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyên đối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên.       

        (Trong nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 Sở đã nêu: Tiếp tục triển khai Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 về "Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo)

        Chừng nào nhà trường chưa được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm một cách triệt để thì chừng đó chưa có sự đổi mới QLGD một cách triệt để và những mong muốn về chất lượng giáo dục cũng khó thành hiện thực. (tuy chưa triệt để nhưng ít nhiều chúng ta cũng đã thấy được hiệu quả của tự chủ tài chính trong thời gian qua)

        - Để đổi mới công tác quản lý thành công cần phải có sự chỉ đạo của sở nhằm đảm bảo tính hiệu quả và thống nhất trong phạm vi thành phố, không để các trường phải mày mò, chủ quan.

 

 
 
Thi tìm hiểu Luật pháp về Biên giới quốc gia
Kế hoạch năm học 2011 - 2012
Nhiệm vụ năm học 2011 - 2012
10 năm trường Ngũ Hành Sơn
Xem tiếp bản tin
 
 
 
Kế hoạch cá nhân năm học 2011-2012
xem tiếp (16.08.2008)
Ba công khai 2010
xem tiếp (16.08.2008)
Các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2010
xem tiếp (16.08.2008)
Công khai chất lượng giáo dục THPT, năm học 2009-2010
xem tiếp (16.08.2008)
Đổi mới phương pháp dạy học, năm học 2009-2010
xem tiếp (16.08.2008)
Nguyễn Bá Kiên 
12/8 năm học 2006-2007
Nguyễn Bá Kiên 
12/8 năm học 2006-2007
 
 
TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG
Sơn Thuỷ - Hoà Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng ** Điện thoại 0511. 3950187