Trang chủ      I    Giới thiệu     I    Tin tức     I     Hoạt động    I    Kết quả học tập    
  Giới thiệu
  Thông tin - Thông báo
  Tin trường
  Giáo dục
  Hoạt động
  Tổ chuyên môn
  Hoạt động của trường
  Hoạt động Công đoàn
  Hoạt động ĐTNCSHCM
  Chuyên san
  Thành tích
  Tư vấn học đường
   Thời khóa biểu
   Lịch thi
   Học sinh
   Lịch hoạt động
   Tuyển sinh
   Cách ghi phiếu đ/k dự thi TN
  Hình ảnh hoạt động
  Hình ảnh học sinh các khóa
  Hình ảnh kỷ niệm - Lễ
  Góc nhỏ Ngũ Hành Sơn
 
 
 
 
 
TIN TỨC :
 
Hội thi GVCN giỏi

SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố /KH-THPTNHS Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trường THPT Ngũ Hành Sơn xây dựng kế hoạch hội thi của trường như sau:

I. Mục đích, yêu cầu của hội thi

1. Mục đích

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi trong trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp; từ đó chọn giáo viên tham gia hội thi GVCN giỏi cấp thành phố;

- Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp.

II. Nội dung, hình thức thi

1. Cấp trường

a. Nội dung

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo qui định, thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phân nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

- Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;

- Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;

- Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (GV bộ môn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn trường)

b.Hình thức

- Hằng năm sẽ tổ chức bình bầu GVCN giỏi cấp trường với sự tham gia của lãnh đạo và toàn thể giáo viên của trường, theo qui trình: nghe GV báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung; tổng hợp và công bố kết quả.

- Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Tổng điểm của GV đạt được ở mỗi nội dung là điểm trung bình cộng ở mỗi nội dung của các thành viên. Cách tính điểm các nội dung bình bầu sẽ do lãnh đạo nhà trường và tập thể GVCN của trường xây dựng.

- Giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào dưới 8

2. Cấp thành phố: Mỗi giáo viên thực hiện 4 phần thi:

- Thi hồ hơ GVCN gồm sổ CN của năm học gần nhất; báo cáo thành tích; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả; các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm

- Thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp. Bài thi hiểu biết có thể bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai hình thức trên

- Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

- Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm của bản thân

Giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp thành phố phải đạt tổng điểm 4 nội dung từ 32 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào dưới 8

III. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự thi

1.Cấp trường

a. Đối tượng: là những GV đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường

b.Điều kiện: Được xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp GV THPT và theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành qui chế đánh giá, xếp loại GV mầm non, PT, GDTX; có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên; lớp học được xếp loại tiên tiến, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, không có học sinh bỏ học.

2. Cấp thành phố

a. Đối tượng: là những GV đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường

b. Điều kiện: GV tham dự hội thi cấp thành phố phải đạt GVCNG cấp trường 2 lần trong 4 năm trước liền kề; được nhà trường cử tham gia dự thi. Số lượng GV tham gia dự thi do ban tổ chức cấp thành phố qui định.

IV. Thời gian, địa điểm và kinh phí hội thi cấp trường

a. Thời gian và địa điểm: tổ chức tại trường vào tháng 4 hằng năm

b. Kinh phí: Nguồn kinh phí tổ chức hội thi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp hiện hành của Luật ngân sách và các nguồn chi hợp pháp khác.

V. Cơ cấu giải thưởng: thực hiện theo hướng dẫn của Sở và Luật thi đua khen thưởng.

VI. Ban bình bầu cấp trường

1. Ban bình bầu hội thi GVCNG cấp trường do hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

- Trưởng ban: là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn được ủy quyền.

- Phó trưởng ban: là phó hiệu trưởng hoặc thư ký hội đồng

- Thành viên: là toàn thể giáo viên của trường

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của ban bình bầu

-Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung bình bầu

-Tổ chức bình bầu danh hiệu GVCNG cấp trường theo qui định của điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

-Tổng hợp kết quả bình bầu, đề xuất danh sách GV được công nhận GVCNG cấp trường và danh sách GV tham dự hội thi cấp thành phố.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiêm giỏi hằng năm của trường. Đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Có gì vướng mắc gặp hiệu trưởng để trao đổi thêm.

HIỆU TRƯỞNG

Phan Văn Tánh

ca bong song tra
 
 
Hội thi GVCN giỏi
Hội thi GVCN giỏi
Hội thi GVCN giỏi
Hội thi GVCN giỏi
Xem tiếp bản tin
 
 
 
Kế hoạch cá nhân năm học 2011-2012
xem tiếp (16.08.2008)
Ba công khai 2010
xem tiếp (16.08.2008)
Các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2010
xem tiếp (16.08.2008)
Công khai chất lượng giáo dục THPT, năm học 2009-2010
xem tiếp (16.08.2008)
Đổi mới phương pháp dạy học, năm học 2009-2010
xem tiếp (16.08.2008)
Nguyễn Bá Kiên 
12/8 năm học 2006-2007
Nguyễn Bá Kiên 
12/8 năm học 2006-2007
 
 
TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG
Sơn Thuỷ - Hoà Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng ** Điện thoại 0511. 3950187